เร่งความเร็วในการควบคุมคุณภาพของส่วนประกอบที่ฉีดขึ้นรูปทางการแพทย์

ทําความรู้จักกับเทคโนโลยี CMM และ CT ล่าสุดและเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ข้อกําหนดด้านมาตรฐานระดับสูงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตของคุณ ด้วยโซลูชันหลายจาก ZEISS คุณสามารถวัดส่วนประกอบที่ยืดหยุ่นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างภายในของส่วนประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําการทดสอบการทํางานของการประกอบได้อย่างไร

Highlights of this webinar:

  • รับเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญสําหรับขั้นตอนการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องภายในกระบวนการฉีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยําสูง
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดส่วนประกอบทางการแพทย์แบบไร้สัมผัส
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปร่าง ขนาดมิติและตําแหน่ง รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างภายในและการควบคุมการประกอบด้วยระบบ CT

Discover more about metrology

Medical Plastics

Learn more about quality assurance in tool manufacturing and precision injection molding of medical plastic products.

Meeting the increasing requirements for quality assurance of medical plastics with ZEISS Medical Quality Solutions ►

FDA Title 21 Deep Dive

Jay invited Roger Landolt, Software Product Manager, to talk about quality assurance in medical industry.