การตรวจสอบเซลล์และโมดูลแบตเตอรี่ด้วย X-ray / Computed Tomography

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 | 2:00 - 3:00 pm GMT+7

เครื่องมือเกี่ยวกับรูปภาพ การวิเคราะห์ และมาตรวิทยาที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิจัยแบตเตอรี่และการควบคุมคุณภาพ ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ จะได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่

การสาธิตนี้ จะมุ่งเน้นไปที่เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย โดยใช้การตรวจแบบ Computed Tomography เพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมคุณภาพจากเซลล์จนไปถึงการประกอบโมดูล เราจะแบ่งปันกรณีศึกษาและการสแกน X-ray 3D ของแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นจริง

ไฮไลท์ของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้:

  • Computed Tomography และการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับมาตรวิทยา
  • ศึกษากระบวนการของแบตเตอรี่สำหรับการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการผลิตจากวัสดุจนถึงชุดแบตเตอรี่
  • วิธีการควบคุมคุณภาพสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์
  • ถามตอบปัญหา
     

กรุณาลงทะเบียนที่นี่เพื่อเข้าร่วม

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

If problems occur with this page, please contact info .metrology .sg @zeiss .com