ระบุสาเหตุที่แท้จริง ทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน บ่าย 3 โมง

การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม เป็นศัตรูต่อประสิทธิภาพ การทำงาน และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ใช้งานต้องการมาตรฐานคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นโปรแกรมการควบคุมและตรวจสอบความสะอาด ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
จึงเป็นพื้นฐานในการขจัดการปนเปื้อนของชิ้นส่วนต่างๆและส่วนประกอบที่ผลิตตลอดกระบวนการผลิตทั้งหมด

นอกจากนี้ การตรวจสอบยังแสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักของความผิดพลาดในเครื่องจักรไฮดรอลิกและเครื่องจักรที่เติมน้ำมันนั้น เกิดจากการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก การวิเคราะห์น้ำมันช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและปรับปรุงเวลาทำงานของเครื่องจักรได้

เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก ที่ชัดเจนและครอบคลุม วิธีการควบคุมและตรวจสอบความสะอาดเชิงเทคนิคของ ZEISS สามารถ ระบุสาเหตุของการปนเปื้อน ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ไฮไลท์ของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้:

  • รวบรวมผลลัพท์ของ LM/EM แบบอัตโนมัติ
  • ระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อน
  • มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเร็วขึ้น
  • ปรับปรุงคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

กรุณาลงทะเบียนที่นี่เพื่อเข้าร่วม

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

If problems occur with this page, please contact info .metrology .sg @zeiss .com

เกี่ยวกับวิทยากร

จีระศักดิ์ เลี้ยงเจริญกิจ
Technical Sales Engineer, Industrial Microscopy Solutions, Southeast Asia

จีระศักดิ์ ทำงานเป็น วิศวกรสนับสนุนฝ่ายขายทางด้านเทคนิค สำหรับกล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรมในประเทศไทย เขาสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน KMITL สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยประสบการณ์ 6 ปีในด้าน Service และ Application ของการใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับวัสดุศาสตร์ และประสบการณ์ 4 ปี ทางด้านวิศวกรสนับสนุนฝ่ายขายทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ ดำเนินการสาธิตการทำงานของผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคให้แก่วิศวกรฝ่ายขาย / ผู้จัดการ และ ฝึกอบรมวิศวกร / ผู้จัดการฝ่ายขาย เกี่ยวกับวิธีการขายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ