5 เครื่องมืออัจฉริยะในการควบคุมชิ้นส่วนพลาสติกของคุณ

3:00 PM (GMT+7)

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอันทรงพลังของซอฟต์แวร์เมื่อทำงานกับชิ้นส่วนพลาสติก ข้อมูล 3D ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วย CT หรือ 3D สแกนแบบออปติคัล สามารถแก้ปัญหาความท้าทายด้านการผลิตที่สำคัญได้ ตั้งแต่การแก้ไขเครื่องมือไปจนถึงการตรวจสอบชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบค่า GD&T และตรวจสอบกระบวนการทางสถิติทำได้ง่ายเพียงใด สัมผัสกับคุณสมบัติซอฟต์แวร์ใหม่ที่ชดเชยการบิดเบี้ยวให้คุณโดยอัตโนมัติ

Highlights of this webinar:

  • วิเคราะห์ชิ้นงานด้วย Digital Assembly การวิเคราะห์ GD&T การนำเข้า PMI และการวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับเครื่องมือชิ้นเดียวหรือหลายส่วน และอื่นๆ
  • ฟีเจอร์ใหม่: De-Warp - วัดส่วนของคุณโดยไม่ต้องใช้ฟิกซ์เจอร์
  • พบกับผู้เชี่ยวชาญของเราในเซสชั่นถาม & ตอบ แบบสด

Register for other languages or times

Discover more about metrology

Virtual compensation of warpage on plastic parts

With De-Warp, you can measure your parts in a virtually clamped state and thus save time and costs.

The De-Warp software package contains powerful algorithms for virtual compensation of warpage and shrinkage. This makes it possible for the first time to realize over-constrained datum conditions without using mechanical fixtures.