เทคโนโลยี X-Ray สำหรับการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโลหะเบา

20 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30 - 11:30 น. (GMT+7) วันพุธ

เข้าร่วมการสัมนาออนไลน์นี้เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบถึงการใช้เทคโนโลยี X-Rayตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโดยไม่ต้องทำลายชิ้นงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับฟังจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้เร็วที่สุดในกระบวนการผลิตขั้นต้นเพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานก่อนที่จะถึงกระบวนการตบแต่งผิว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเวลา รวมถึง ลดจำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชนิดความผิดปกติของชิ้นงานที่ตรวจสอบได้ด้วยเครื่อง X-Ray และสุดท้ายจะช่วยให้ท่านเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นกับมาตรฐานของเครื่อง X-Ray ว่ามีความปลอดภัยสูงในขณะทำงาน

.. Days .. Hours .. Minutes .. Seconds
.. Days .. Hours .. Minutes .. Seconds

เรื่องเด่นของการสัมนนาออนไลน์

  • เทคโนโลยี X-Ray เบื้องต้น
  • แนะนำเครื่อง ZEISS BOSELLO MAX
  • มาตรฐานและใบรับรองเครื่อง ZEISS BOSELLO MAX
  • สาธิตการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่อง X-Ray แบบ 2 มิติ
  • สาธิตการทำ CT สแกนชิ้นงานด้วยเครื่อง X-Ray และตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพด้วยโมเดล 3 มิติ

งานนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้จัดการ/วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายออกแบบ
  • ผู้จัดการ/วิศวกรควบคุมคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
  • ผู้จัดการ/วิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนาการดำเนินงาน
  • นักมาตรวิทยาหรือนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจการตรวจสอบคุณภาพโดยไม่ต้องทำลายชิ้นงาน
  • เจ้าของธุรกิจและผู้ที่ต้องการวิธีการจัดการด้านการตวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายชิ้นงานให้คุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว

จองสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

ใช้เวลาลงทะเบียนไม่ถึงนาที