สัมมนา : โซลูชั่นด้านมาตรวิทยาสำหรับงานหล่อโลหะเบา

6 กรกฎาคม 2023 วันพฤหัสบดี | 9:30 AM - 3 PM | Samut Prakan, Thailand

ระหว่างกระบวนการผลิตเบ้าหล่อที่ซับซ้อนอาจเกิดข้อบกพร่องทั้งข้างนอก และข้างในและเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อความเสถียรของชิ้นส่วนอย่างไรก็ตาม รูปร่างที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ถูกหล่อไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้ภายหลัง จึงจำเป็นต้องตรวจจับข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างเชื่อถือได้และตั้งแต่เนิ่น ๆ ขั้นตอนนี้ทำได้ด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์ - ด้วยการสแกนแค่หนึ่งครั้ง!

เราเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาฟรี เพื่อที่จะได้เรียนรู้โซลูชั่นด้านมาตรวิทยาสำหรับงานหล่อโลหะเบา ในการตรวจจับและบ่งชี้ข้อผิดพลาดในการหล่อโลหะเบา คุณจะได้เข้ารวมฟังการบรรยา และการสาธิตการทำงานของเครื่องเอ็กซ์เรย์ ZEISS ทั้งแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ

กรุณาลงทะเบียนเป็นรายบุคคล เพื่อความราบรื่นในการเตรียมงานและประสบการณ์ที่ได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

กำหนดการ

9:30 AM

ลงทะเบียน

 

10:00 AM

คำกล่าวต้อนรับ

Shannon Francis Lee
Head of Sales and Service, Southeast Asia

10:05 AM

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโซลูชันทางได้การตรวจสอบคุณภาพระดับอุตสาหกรรมของ ZEISS -
ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการประกันคุณภาพ

Witchayut Watkheaw
Sales Manager

10:20 AM

โซลูชั่นด้านมาตรวิทยาสำหรับงานหล่อโลหะเบา

Rajdave Singh
Regional Product Sales Manager

11:00 AM

ZEISS BOSELLO

  • นำเสนอข้อมูลสำหรับเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบ 2 มิติ
  • ข้อมูลเชิงลึกสำหรับ ZEISS BOSELLO HEX
  • สาธิตการทำงานจริง ของเครื่อง BOSELLO

Chavanluck Tanwiset
Sales Engineer

Parinya Masngammeoang
Application Engineer

Metavit Khemavatthanagul
Application Engineer

12:00 PM

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

1:00 PM

ZEISS METROTOM

  • นำเสนอข้อมูลสำหรับเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบ 3 มิติ
  • ข้อมูลเชิงลึกสำหรับ ZEISS METROTOM 1500
  • สาธิตการทำงานจริง ของเครื่อง METROTOM

Parinya Masngammeoang
Application Engineer

Metavit Khemavatthanagul
Application Engineer

2:00 PM

GOM Volume Inspect Software

  • สาธิตการทำงานของซอร์ฟแวร์

Parinya Masngammeoang
Application Engineer

2:20 PM

ถาม และ ตอบ

Witchayut Watkheaw
Sales Manager

Tawanrat Eiriyakul
Sales Engineer

2:35 PM

แบบทดสอบเพื่อชิงของรางวัล
ร่ว่ มสนุุกชิงิ รางวัลั ใหญ่ ่ โทรศัพั ท์ ์ vivo ZEISS

2:50 PM

ขอบคุณและปิดงานสัมมนา

Witchayut Watkheaw
Sales Manager

3:00 PM

ชาและกาแฟยามบ่าย พูดคุย พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมนาอย่างอิสระ

 

แบบทดสอบเพื่อชิงของรางวัล

ร่ว่ มสนุุกชิงิ รางวัลั ใหญ่ ่ โทรศัพั ท์ ์ vivo ZEISS

สถานที่

TARATORN PRO CENTER
158 หมู่ 7 ถ. ศรีนครินทร์ Bang Muang
Mueang Samut Prakan District
Samut Prakan 10270
Thailand

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ “คุณวิชยตม์ วัดเขียว” โทร 081 889 3679 หรืออีเมล