ZEISS On Your Campus Workshop | Việt Nam

Tháng 4 & 5, 2022

Cám ơn Quý khách đã đăng ký tham gia chương trình ZOYC

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận trong hộp thư đến của mình. Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục SPAM của bạn. Chúng tôi mong được sự tham gia của bạn.

ZOYC

28/3 - 15/4

Trường ĐH Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội (USTH), Hà Nội

22/4 - 27/5

Viện Tế Bào Gốc, HCM