ZEISS On Your Campus Workshop | Việt Nam

Tháng 4 & 5, 2022

Trân trọng kính mời Quý khách hàng đăng ký tham dự chương trình Hội thảo và thực hành trải nghiệm công nghệ hình ảnh đồng tiêu siêu phân giải trên kính hiển vi đồng tiêu ZEISS LSM với Airyscan.

Nội dung chương trình:

  • Giới thiệu về công nghệ đồng tiêu confocal siêu phân giải và các ứng dụng trong nghiên cứu y sinh học
  • Trải nghiệm chụp ảnh đồng tiêu siêu phân giải trên hệ thống kính hiển vi đồng tiêu ZEISS LSM với Airyscan
  • Trực tiếp thực hành trên mẫu của mình

Thời gian: tháng 4 & 5, 2022
Địa điểm: Hà Nội & Hồ Chí Minh

Quý khách không thể tham gia trực tiếp có thể đăng ký gửi mẫu về cho chúng tôi.

ZOYC

28/3 - 15/4

Trường ĐH Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội (USTH), Hà Nội

22/4 - 27/5

Viện Tế Bào Gốc, HCM

Hệ thống trải nghiệm thực hành

ZEISS LSM 900 với Airyscan

Hệ thống đồng tiêu tinh gọn dành cho chụp ảnh đa kênh và phân tích thông minh

Giải pháp thiết kế đột phá trong tạo ảnh đồng tiêu siêu phân giải chất lượng tốt nhất