Cập nhật công nghệ hiển vi trong quan sát mẫu sống

ZEISS hội thảo trực tuyến

Thứ Năm, 24.06.2021

14:00-15:30

.. Days .. Hours .. Minutes .. Seconds

ZEISS hội thảo trực tuyến

Sinh học là khoa học nghiên cứu về sự sống. Vì vậy, việc quan sát hình ảnh cấu trúc sinh vật hoặc tế bào sống luôn là trọng tâm trong nghiên cứu sinh học. Việc có thể ghi ảnh chi tiết được các mẫu sống đã cho phép các nhà nghiên cứu quan sát được các quá trình thay đổi sinh học phức tạp, ví dụ như quan sát theo dõi quá trình thay đổi phát triển hình thái của sinh vật theo thời gian hay theo dõi hành vi tế bào. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với những thách thức riêng.

Do tính chất đặc thù riêng của tế bào sống nên hiểu biết về các tham số trong kỹ thuật chụp ảnh hiển vi là rất quan trọng quyết định sự thành công của thí nghiệm. Trong phần thuyết trình thứ 01 chúng tôi sẽ thảo luận về các tham số chụp ảnh quan trọng trong quan sát tế bào sống qua các ví dụ. Chúng tôi cũng sẽ nói về các công nghệ kính hiển vi như Widefield, Deconvolution, Kính hiển vi đồng tiêu Confocal, Siêu phân giải Airyscan 2 Multiplex,…. Ưu điểm của từng phương pháp sẽ được thảo luận qua các ví dụ nhằm hỗ trợ nhà nghiên cứu chọn được công cụ quan sát tốt nhất cho ứng dụng của mình. Trong phần thuyết trình thứ 02, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về Hệ thống kính hiển vi nuôi cấy và quan sát tế bào sống tự động Celldiscoverer 7 (CD7).

ZEISS Celldiscoverer 7 with LSM 900

Chương trình:

  • Phần 1: Cập nhật các công nghệ kính hiển vi trong quan sát mẫu sống
  • Phần 2: Giới thiệu hệ thống kính hiển vi nuôi cấy và quan sát tế bào sống Cell Discoverer 7 (CD7)
  • Phần 3: Thảo luận và trao đổi trực tiếp cùng hãng ZEISS

Diễn giả
Nguyễn Lệ Sương, MSc.

Diễn giả
Dr. Tan Shi Ming

Tham gia hội thảo trên web

Đừng bỏ lỡ

Đăng ký cho ZEISS hội thảo trực tuyến

Điền vào mẫu dưới đây